Het beslismodel
 • 0) gesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Advies
 • 1) overleg met voltallige Raad van Advies over de uitdaging van de gekozen focus
 • 2) de formulering van een eerste call: de uitvraag op basis waarvan onderzoekers een proposal (onderzoeksvoorstel) kunnen indienen.
 • 3) validatie van de geformuleerde call bij een groep internationale wetenschappers
 • 4) definitieve formulering en vaststelling van de call
 • 5) publicatie op diverse plekken, waaronder deze site
 • 6) indienen pre-proposal
 • 7) beoordeling en selectie van de voorstellen
 • 8) invitatie aan de geselecteerden om een proposal te schrijven
 • 9) beslissing RvA en Bestuur
 • 10) honorering en toekenning