Het Hersentumorfonds komt enerzijds voort uit de gesignaleerde behoefte aan een nieuw krachtig fonds dat zich opwerpt als specifieke belangenbehartiger van primaire-hersentumorpatiënten.

Bovendien is het een uitvloeisel van de recente geschiedenis van VENTOUX3, een jaarlijks terugkerend sportief evenement op de flanken van de Mont Ventoux. Stichting Ventoux3 is tot op heden enig donateur.
Het huidige budget – bijna € 300.000,= - is in 2016 en 2017 met bloed zweet en tranen bijeengebracht door haar deelnemers, vrijwilligers en fans.

Editie 2018 is nog even weg. Maar het enthousiasme is nu al groot:  http://www.ventoux3.org/overzicht En het sponsoren is begonnen.

 

Beschrijving: HTF%20Diversen/25395973_1689705517739144_4191157712933342618_n.jpg

Een onafhankelijk fonds

Toch is Het Hersentumorfonds van meet af aan een onafhankelijk fonds. Met eigen verantwoordelijkheden. Dat rekenschap aflegt aan genoemde achterban, maar tevens – mede met het oog op de geplande groei - zijn eigen weg gaat. Dat wil zeggen, zelfstandig en transparant keuzes maakt voor de besteding van de beschikbare gelden. En zich inhoudelijk en in de uitvoering laat adviseren door onafhankelijke deskundigen, onder wie allereerst de leden van de Raad van Advies.

Raad van Advies

Het Hersentumorfonds prijst zich gelukkig met de bereidheid van Jolanda de Vries (hoogleraar tumor-immunologie, RadboudUmc) en Martin van den Bent (hoogleraar neuro-oncologie, ErasmusMc) om samen de Raad van Advies te vormen. Met deze key-performers hebben we precies die kennis, ervaring en ambitie aan ons kunnen binden die onmisbaar is voor ons doel: het ondersteunen en/of initiëren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van immuuntherapie in de behandeling van primaire hersentumoren.

 

Op dit moment ligt de officiële ‘call for proposals 2018’ gereed voor publicatie. Die nodigt Postdocs (reeds gepromoveerde onderzoekers) en Principal Investigators (hoofdonderzoekers) uit om met een doortimmerd onderzoeksvoorstel te komen dat antwoord kan geven op (een van) de drie belangrijkste vraagstukken van dit moment binnen de relatie immunologie en hersentumoren.

  • UNDERSTAND  THE IMMUNE STATE: focus on a better understanding of the immune state of glioma, or
  • UNDERSTAND THE CLINICAL TRIAL OUTCOME: lead to a better understanding of already performed immune-based clinical trials in glioblastoma patients, or
  • DEVELOP: develop an alternative strategy based on a better understanding of the immune state of glioblastoma.

Onderzoekers kunnen zo eventueel aanspraak maken op een van de door het fonds beschikbaar gestelde onderzoeksubsidies (‘grants’). De call wordt begin februari verzonden naar alle academisch-medische centra.

De breedte

Daarmee wordt tevens het startsein gegeven voor de aangekondigde verbreding van onze scope. Werken aan de wens en noodzaak om het Hersentumorfonds op de kaart te zetten voor een groter publiek. Meer bekendheid en steviger draagvlak. Teneinde de door zovelen gedeelde ambitie: een middel vinden tegen deze ziekte, nog meer kracht bij te kunnen zetten.