Het Hersentumorfonds heeft ten doel, een betrouwbare schakel vormen tussen specifieke goede doelen en hun fondsen enerzijds en hersentumoronderzoek anderzijds. Alsmede het zorgdragen voor verdeling van door derden ingezamelde gelden over hersentumoronderzoeken en –onderzoekers in Nederland en daarbuiten, en prominente deskundigen op daaraan gelieerde onderzoeksgebieden, en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuurlijk

Het bestuur bestaat minimaal uit 1, maximaal uit 3 personen. Het was een bewuste keuze om het bestuur en de raad van toezicht van het Hersentumorfonds in eerste aanleg klein te houden. Tot op heden zijn in functie:
  • Als kwartiermaker en voorzitter a.i.: Jan Laboyrie
  • Als lid van de Raad van Toezicht: Dion Slijp

Wetenschappelijk

Een fonds dat zich bezighoudt met het op transparante en verantwoorde wijze besteden van onderzoeksgeld, moet feitelijk twee dingen doen.
  1. Op basis van eigen onderzoek komen tot zelfstandige afwegingen en keuzes voor de besteding van de gelden.
  2. Anderzijds in gesprek gaan met mensen die op basis van hun wetenschappelijke en andere kennis en ervaring de gepresenteerde keuzes op hun merites beoordelen, ter discussie stellen en waar nodig aanscherpen.
Dat heeft mede de basis gevormd voor de installatie van onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Met trots presenteren we hier de leden:

Prof dr Jolanda de Vries, hoogleraar translationele immunologie, RadboudUmc
Beschrijving: jolanda%20de%20vries.png
Jolanda de Vries is professor Translational Tumourimmunology at the Radboudumc in Nijmegen, The Netherlands. She received her PhD form the University of Utrecht in 1997 and thereafter went as a postdoc to Nijmegen.

She can be best characterized as an investigator intrigued by the potential of the immune system to fight cancer without major side effects. Hence, her scientific ambition is to get insight in the immune regulatory pathways.


Prof dr Martin van den Bent, hoogleraar Neuro-Oncologie, ErasmusMc

Professor Martin van den Bent serves as Head of the Neuro-Oncology Unit of the Daniel den Hoed Cancer Centre at Erasmus University Hospital, The Netherlands. He is a neurologist, specialising in neurological complications of cancer and in primary brain tumours. Amongst may other things, VdB in the past served as the Chair of the European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC) Brain Tumour Group.
Professor van den Bent is the Principle Investigator of numerous phase two and three multi-centre clinical trials on primary brain tumours. His other research interests include prognostic markers in neuro-oncology and genetic changes that occur in brain tumours.

Een frisse kijk op (de gang van) zaken behouden, is ook voor een Raad van Advies van groot belang. Om die reden hebben de leden aangeven voor bepaalde tijd beschikbaar te zijn. Over eventuele tussentijdse uitbreiding beslissen RvA, RvT en bestuur in gezamenlijkheid.