Het Hersentumorfonds heeft per 1 januari ’18 het prachtige bedrag van €298.000,- in kas. Dit is in de loop van 2016 en 2017 bijeengebracht door de deelnemers, fans en vrijwilligers van VENTOUX3.
Het nu beschikbare geld is niet alleen een geweldig startkapitaal, het is ook een enorme stimulans voor de toekomst. Daarbij moeten we wel aantekenen dat (langdurig) onderzoek een kostbare zaak is. Ter illustratie: de bekostiging van één onderzoeker bedraagt per jaar - inclusief alle lab-faciliteiten, begeleiding en andere overhead – zo’n € 100.000,=.
Mede om die reden hebben we ervoor gekozen om pas nu via een ‘call for proposals’ subsidies beschikbaar te stellen, evt ook voor deelonderzoeken.

Zo veel mogelijk kostenneutraal
Goede doelen moeten verantwoording afleggen over de manier waarop ze fondsen werven, maar vooral ook over de wijze waarop ze het ingezamelde geld uitgeven om hun doelstelling te realiseren. 
Door de bank genomen ligt de omvang van de doelbesteding van goede doelen, in verhouding tot hun inkomsten, op 85%. De overige 15% wordt besteed aan organisatie, huisvesting en communicatie. Organisaties in de categorie Gezondheid besteden de helft van het budget aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. 
Het Hersentumorfonds streeft ernaar om dat anders te doen, om te beginnen door de kosten voor overhead zo laag mogelijk te houden. Door met een kleine groep te werken, en van betrokkenen in bestuur en organisatie te vragen hun werkzaamheden te doen op vrijwillige basis. En af te zien van hun recht op een onkostenvergoeding.
Van de inkomsten betaalt het fonds geen andere lasten dan de vaste jaarlijkse, zoals voor het voeren van een bankrekening, het hosten van een eigen domein en site, en opstelling van de jaarrekeningen. Noodzakelijke startuitgaven als oprichtingsakte, registratie van het (beeld)merk, ontwerp huisstijl en website-bouw zijn ofwel belangeloos of met korting uitgevoerd, ofwel voorgefinancierd door derden. 

Voor details, zie hieronder: Balans & Winst- en verliesrekening 2015- (haf) 2017