Hersentumorfonds
  • slidebg1

Stay, little Valentine, stay Each day is Valentine's day
Een onafhankelijk fonds


Stichting Hersentumorfonds komt enerzijds voort uit de gesignaleerde behoefte aan een nieuw krachtig fonds dat zich opwerpt als specifiek belangenbehartiger van primaire-hersentumorpatiënten. Anderzijds is het een uitvloeisel van de recente geschiedenis van VENTOUX3, een jaarlijks terugkerend sportief evenement op de flanken van de Mont Ventoux. Stichting Ventoux3 is momenteel enig donateur. Het huidige budget – ruim € 129.000,= - is in 2016 met bloed zweet en tranen bijeengebracht door haar deelnemers, vrijwilligers en fans.

Niettemin is Het Hersentumorfonds van meet af aan een onafhankelijk fonds. Met eigen verantwoordelijkheden, in- en extern. Dat rekenschap aflegt aan genoemde achterban, en tevens – mede met het oog op de geplande groei - zijn eigen weg gaat. Dat wil zeggen, zelfstandig en transparant keuzes maakt voor de besteding van de beschikbare gelden. En zich inhoudelijk en in de uitvoering laat adviseren door tal van onafhankelijke deskundigen en wetenschappers, onder wie allereerst de leden van de Raad van Advies.